Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Değişiklik Kanun’u, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“TKHK”) önemli değişiklikler getirdi. Değişiklik Kanunu kapsamında devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girerken diğer değişiklikler 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1. Tüketici Sözleşmeleri

1.1. Taksitli Satış

TKHK’nın 19. maddesine göre tüketici, taksitli satış sözleşmelerinde kalan borcun onda birini iki defa üst üste ödemediğinde temerrüde düşmekteydi. Değişiklik Kanunu ile “kalan borcun onda biri’’ ifadesi “sözleşmede yer alan bedelin en az onda biri” olarak değiştirilmiştir.

İlgili maddenin devamında yer alan düzenlemeye göre, tüketicinin temerrüde düşmesi için kalan borcun dörtte birini ödememesi yeterliydi. Yapılan değişiklik ile Kanun maddesindeki “kalan borcun” ifadesi kaldırılmıştır. Bu doğrultuda tüketici, borcun tamamın dörtte birini ödemediği hallerde temerrüde düşecektir.

Değişiklikler sonucunda, ilgili kanun maddesindeki tüketici aleyhine olan hususlar tüketici lehine olacak şekilde düzenlenmiştir.

1.2. Tüketici Kredileri

  • TKHK’nın cayma hakkını düzenleyen 24. maddesinin ikinci fıkrasına “Cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi hâlinde bildirim aranmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.” cümlesi eklenmiştir.
    Eklenen yeni düzenleme sonucunda, 14 günlük cayma süresi içerisinde kredi borcunun tamamını ödeyen tüketiciler için cayma hakkı kapsamında değerlendirilecektir ve bildirim aranmaksızın söz konusu ücretlerin iadesi tüketiciye yapılacaktır.
  • Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hallerinde 30 gün önceden tüketiciye yapılması gereken bildirim yükümlülüğü artık yalnızca faiz oranının artırılması durumunda söz konusu olacaktır.
  • TKHK’nın “Sigorta yaptırılması” başlıklı 29. maddesinin başlığı yapılan yeni düzenleme ile “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu’’ olarak değiştirilmiştir. İçerik olarak da yeniden düzenlenen madde kapsamında; kredi veren, kredi sözleşmesinin yanında kredi bağlantılı sigorta seçeneği ile sigortanın dahil olmadığı kredi seçeneğini de tüketici ve konut kredisi çekmek isteyen tüketicilere sunmak durumunda kalacaktır. Bunun sonucu olarak, tüketici kendi isteğine göre sigortalı ya da sigortasız olan kredi sözleşmesini seçebilecektir ve bununla beraber kredi veren tüketicinin kendi seçtiği sigortayı kabul etmekle yükümlüdür. Tüketiciye sunulan kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenmesi hususunda teminat amaçlı olması gerekecektir.

Ek olarak, kredi sözleşmesinin yapılması yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacaktır.