Rüzgar Enerjisi Santrallerinde Yardımcı Kaynak Kurulu Güç Sınırı Kaldırıldı

2 Kasım 2022 tarih ve 32001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 27 Ekim 2022 tarih ve 11324 sayılı Kurul Kararı (“Değişiklik”) ile 25 Haziran 2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da (“Usul ve Esaslar”) değişiklik yapılmıştır. Değişiklik kapsamında, ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü için belirlenen üst sınırdan muaf tutulmuştur.

Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücünün;

  • Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 MV ve altında olan elektrik üretim tesislerinde, ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücünü;
  • Ana kaynağa dayalı ünitelerin toplam elektriksel kurulu gücü 50 megavat üstünde olan elektrik üretim tesislerinde ise 50 megavat güce, ana kaynağın elektriksel kurulu gücünün 50 megavatı aşan kısmının yarısına karşılık gelen güç ilave edilerek bulunacak toplam gücü aşamayacağı ve;
  • Bu madde kapsamında tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücünün de toplamda 100 megavatı aşamayacağı Usul ve Esaslar’ın 24. Maddesinin 1. fıkrasında halihazırda belirlenmişti.

Yapılan Değişiklik uyarınca; ana kaynağı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri, söz konusu hüküm kapsamından çıkarılarak rüzgar enerjisi santrallerinde yardımcı kaynak kurulu güç sınırı kaldırılmıştır.
Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.