Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 23 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile mesafeli sözleşmeler kapsamında aracı hizmet sağlayıcıları, cayma hakkı, ön bilgilendirme yükümlülüğü gibi konularda değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik’in kart çıkaran kuruluşların satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı iade yükümlülüğüne ilişkin düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümler ise 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in öngördüğü değişikliklerle beraber, elektronik pazaryeri olarak da bilinen “Aracı Hizmet Sağlayıcı” kavramı, “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış olup “Platform” ise kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem olarak düzenlenmiştir.

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklikler

 • Ön bilgilendirme kapsamında aracı hizmet sağlayıcının da adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ile iletişim bilgileri ve şikayetlere dair çözüm önerilerinin tüketiciye doğru ve eksiksiz yer olarak bildirilmesi gerekecektir.
 • Aracı hizmet sağlayıcı da ön bilgilendirmeye dair ispat yükü altına alınmış ve teslim tutarını aşmayan iade masraf tutarına, bu tutarı kimin karşılayacağına, ifa ve teslim sürelerine ilişkin tüketicinin bilgilendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Mesafeli sözleşmenin aracı hizmet sağlayıcının platformu üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu hale getirilmiş olup mesafeli sözleşmenin akdedilme şekline göre eğer veri girişini aracı hizmet sağlayıcı yapıyorsa ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamındaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorumlu olacaktır.

Cayma Hakkına İlişkin Değişiklikler

 • Tüketiciler cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimleri aracı hizmet sağlayıcıya da yöneltilebileceklerdir. Aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicinin cayma beyanını gönderebileceği gerekli sistemi platform üzerinden sağlamakla yükümlüdür ve aracı hizmet sağlayıcıların ilgili bildirim sonrası teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmesi gerekecektir.
 • Cayma hakkının kullanıldığı hallerde, iade ödemelerinin süresinin başlangıç tarihinde değişiklik yapılmış olup malın tüketiciye teslim edildiği hallerde tüketicinin ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcıya teslim ettiği tarihte veya ürünü ön bilgilendirme formunda belirlenenden farklı bir taşıyıcıya teslim etmesi durumunda malın satıcıya ulaştığı tarihte başlayacağı düzenlenmiştir.
 • Cayma hakkının kullanımına ilişkin bazı istisnai düzenlemeler mevcut olup buna göre, Yönetmelik’in 15/1. maddesi uyarınca Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler, tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla satın alınan mallar, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicilere tanınan cayma hakkının kullanılamayacağı ifade edilmiştir.
 • Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler, (ii) tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, (iii) canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler ile (iv) tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen ve kurulum ya da montajı yapılan mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkının kullanımına ilişkin bazı istisnai sözleşmeler kapsamına alınmış ve ilgili sözleşmeler kapsamında tüketicilere tanınan cayma hakkının kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

Aracı Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler

 • Ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı ve sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.
 • Tüketicilerin taleplerini cayma hakkı, sözleşmenin feshi, iade talebi, teslimat ve ifaya ilişkin talep ve şikayetler de dahil olmak üzere tüm taleplerini iletebilecekleri kesintisiz bir sistem kurarak sistemi denetlemekle ve aynı zamanda tüm bu talepleri satıcı ve sağlayıcılara iletmekle yükümlüdür.
 • Platform üzerinden yapılan tanıtımlar da dahil olmak üzere veri girişi hatalarından, teslim ve ifa süreçlerinden, iade süreçlerinden ve yine platform üzerinden kurulan sözleşmelerde tüketicinin açık onayı olmadan alınan ilave ödemelerden dolayı sorumludur.
 • Tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl saklamakla ve bu bilgileri talep üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere sunmakla yükümlüdür.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak taahhütlerin karşılanmasından doğan sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.

Diğer Değişiklikler

Uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi adına satıcı ve sağlayıcılara ilişkin aşağıda yer alan yükümlülükler getirilmiştir:

Ön bilgilendirme metninde, satıcı ve sağlayıcıların adı, unvanı, MERSİS numarası ve iletişim bilgilerinin bulunması şart olup bununla birlikte ön bilgilendirmenin tüketiciye gerekli olan tüm bilgileri sunup sunmadığına ilişkin bu kişiler müteselsilen sorumlu olacaklardır.
Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılmış olan ve satıcının belirlediği taşıyıcı ile iadesi halinde ödenecek tutarın belirtilmiş olması şartıyla, teslim masraflarını geçmemek üzere ürüne ilişkin iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak ürünün ayıplı olması halinde ise iade masrafı tüketiciden talep edilemeyecek ve tüketicinin talebi üzerine iade masrafı, kendisine geri ödenecek bedelden mahsup edilebilecektir.
Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri de Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.