Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Esas Alınan Ciro Eşikleri Değişti

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ No:2010/4”) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ve 4 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Tebliği ile bildirim zorunluluğunda esas alınan ciro eşiklerini yükseltilerek güncellemiş ve teknoloji firmaları kapsamında önemli yenilikler getirilmiştir.

Güncellenen Ciro Eşikleri

İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamı için öngörülen ciro eşiği 100 Milyon TL’den 750milyon TL’ye ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye ciroları için öngörülen ciro eşiği ayrı ayrı 30milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az biri için öngörülen Türkiye ciro eşiği 30milyon TL’den 250 milyon TL’ye ve diğer işlem taraflarının en az birinin dünya cirosu için öngörülen ciro eşiği 500 milyon TL’den 3 milyar TL’ye çıkarılmıştır.

Böylelikle, 2010/4 Sayılı Tebliğ’in değişik 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki eşiklerden birinin aşılması durumunda işlem Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olacaktır:

a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL’yi aşması halinde veya,

b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi aşması halinde.

Teknoloji Teşebbüsleri

Değişiklik Tebliği ile “Teknoloji Teşebbüsleri” tanımlanmış olup ilgili teşebbüslerin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde Rekabet Kurumu denetimine tabi olması hedeflenmiştir.

Değişiklik Tebliği’nde Teknoloji Teşebbüsleri tanımı; Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları olarak ifade edilmiştir.

Değişiklik Tebliği uyarınca, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüsleri için Tebliğ No:2010/4’ün 7(1)(a) ve (b) maddesinde yer alan 250 milyon TL’lik Türkiye ciro eşikleri aranmayacaktır.

Diğer Değişiklikler

  • Mali kurumların cirosunun hesaplamasına ilişkin usuller de ilgili tebliğ ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin bir yansıması olarak tadil edilmiştir.
  • Bildirim Formu’nun elden veya e-posta yoluna ek olarak e-Devlet üzerinden de bildirme imkânı mevzuata da eklenmiştir.
  • Birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiş olup Rekabet Kurumu yakın gelecekte formun tamamıyla elektronik olarak doldurularak iletilmesine olanak sağlayacağını belirtmiştir. Ayrıca, bildirimlerde tespit edilen ve Rekabet Kurumu’nca talep edilen eksik bilgilerin aynı elektronik platform üzerinden daha pratik ve hızlı bir şekilde tamamlanması ve izin sürecinin teşebbüsler bakımından kısaltılması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.