Yabancı Yatırım

Türkiye pazarında faaliyet göstermeyi planlayan yabancı yatırımcılara şirket, şube ve irtibat ofisi kuruluşu, yerli-yabancı iş birliklerinin yapılandırılması, kurumsal yönetim, teşvik alınması, izin ve lisansların çıkartılması ve uyumluluğun sağlanması, fikri haklar ve şirketler hukukuna ilişkin genel düzenlemeler konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

Bunun yanı sıra, müvekkillerimize, yurtdışında yapacakları yatırımlarda da hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.