Menkul Satış Sözleşmelerinde Türk Lirası ile Ödeme Zorunluluğu

19 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No’lu Tebliğ’de değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin döviz üzerinden ödenmesi yasaklandı.

Değişiklik öncesinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşmelerinden taşıt satış sözleşmeleri dışında kalanlar hakkında sözleşme bedelleri ve sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabiliyor ve ödemeler döviz olarak kabul edilebiliyordu. Değişiklik sonrasında sözleşme bedelleri halen döviz üzerinden veya dövize endeksli şekilde kararlaştırılabilecek olsa dahi ilgili ödemeler yalnızca TL olarak yapılabilecek veya kabul edilebilecektir.

Ödeme günü esas alınacak kur ve dövize endeksli işlemler bakımından ödenecek TL tutarın belirlenmesi noktasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların önlenmesi için taraflar arasında kur belirlemesi amacıyla gereken sözleşme değişikliklerin yapılması gerekecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21 Nisan 2022 tarihli duyurusunda değişikliğe ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

Böylelikle Türkiye’de yerleşik kişiler;

  • 19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilmiş sözleşmelerin ifası kapsamında verilmiş döviz cinsinden kıymetli evraklara ilişkin ödeme yükümlülükleri, döviz üzerinden yerine getirilebilecektir.
  • 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yerine getirilebilecektir.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri, döviz üzerinden yerine getirilebilecektir.

Ayrıca;

  • Değişiklik kapsamındaki “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımı dışındaki her türlü mal ve eşyayı kapsadığı belirtilmiştir.
  • Türkiye’de yerleşik kişiler ile yurtdışında yerleşik kişiler arasında akdedilmiş veya akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin döviz üzerinden yerine getirilmesi mümkündür.
  • 19 Nisan 2022 ve sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılması yasaklanmıştır.
  • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmeler, değişikliğe tabi olmayacak olup dolayısıyla ödeme yasağına tabi olmayacaktır.
  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının, yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere, döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.