E-Spor Alanında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde hızla büyümekte olan E-spor, ülkemizde de her geçen gün gelişmektedir. Günümüzde E-spor alanında gerçekleştirilen çeşitli yatırımlar ve sponsorluklarla birlikte düzenlenen organizasyon ve kulüp faaliyetlerinin artması sonucunda, bu alanda hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir.

Uluslararası ve ulusal organizasyonlarda bireysel veya takım oyunlarını kapsayan E-spor, başta fikri mülkiyet, ticaret, bilişim ve spor hukuku olmak üzere, çeşitli hukuk dallarını ilgilendiren bir alandır.

E-spor oyuncuları, kulüpler ve sponsorlar açısından hukuki destek ihtiyacı, gerek yatırımların daha hızlı sonuç vermesi gerekse ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Yılmaz Göksu Serdaroğlu Avukatlık Ortaklığı, E-spor alanında faaliyet gösteren E-sporculara, kulüplere ve şirketlere haklarının temini ve korunması, sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, kurumlar ve idareler nezdinde temsil edilmeleri ve uyuşmazlıklarının çözümde ihtiyaç duydukları her konuda hukuki destek sağlamaktadır.

Bu bağlamda, hukuk büromuz tarafından sunulan hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir;

  • E-spor kulüpleri ile oyuncular arasında imzalanacak sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve müzakeresi,
  • E-Spor organizasyonlarında organizasyon sahipleri, takımlar veya E-spor oyuncularının taraf olacakları yayın sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve müzakeresi,
  • Kulüpler veya E-sporcuların katılacağı ligler ile aralarında gerçekleştirecek oldukları sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve müzakeresi,
  • E-sporcu lisanslarının çıkarılması,
  • Yayıncılar, organizasyonlar, kulüpler ve E-sporcuların taraf olacağı sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve müzakeresi,
  • E-sporcuların kanun ve/veya sözleşmeden kaynaklanan haklarıyla ilgili hukuki ihtilafların çözümü.