Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklik

Yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılması için esas koşullar Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 20. Maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan maddede değişikliğe gidilmiş olup yapılan değişiklik 13.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre ilgili Yönetmelikte yatırım seçeneklerinin düzenlendiği 20. Maddenin 2. Fıkrasında aşağıdaki değişikliklere gidilmiştir:

1- En az 250.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki maddede, 250.000 Amerikan Doları tutarında yatırım alt limiti 400.000 Amerikan Doları tutarına çıkarılmıştır:

“En az 250.000 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.”

Yukarıdaki değişikliğin yürürlük tarihi 13.06.2022 olarak belirlenmiş olup gayrimenkul yatırım koşulunun alt limiti, bu tarihe kadar 250.000 Amerikan Doları olarak bu tarihten itibaren ise 400.000 Amerikan Doları olarak uygulanacaktır.

2- Gayrimenkul yatırımı konusunda yapılan değişikliğe dair uygulama detayları 01.06.2022 tarihinde Tapu Kadastro Yabancı İşler Daire Başkanlığı tarafından yayımlanmış olup gerçekleştirilecek işlemler açısından, Webtapu veya ALO 181 üzerinden, 12.06.2022 tarihinde saat 24:00’a kadar yapılan başvuruların, işlem taraflarının aynı olması ve gerekli belgelerin (döviz alım belgesi, dekont, değerleme raporu) 13.06.2022 tarihinden önce düzenlenmiş olması halinde geçerli kabul edileceği belirtilmiştir.

3- Değişiklik ile yatırım seçeneklerine bir yenisi eklenmiştir. Buna göre:

“En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen”

Yabancılar da bu yolla vatandaşlık başvurusunda bulunabilecektir. Nitekim, diğer yatırım türlerinde olduğu gibi, bireysel emeklilik sistemine fon yatırımı seçeneğinde de işlem öncesinde yatırım tutarı kadar dövizin Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi bir bankaya satılarak Türk Lirasına çevrilmesi ve elde edilen Türk Lirası tutarın 3 yıl süre ile belirlenecek fonda tutulması gerekmektedir.

Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.