Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar

Müvekkillerimize, şirketlerinin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve şirket kuruluşundan başlayarak şirket birleşme & devralma işlemleri, kurumsal yönetim ve yapılandırma, sermaye artırımı, pay devri ve tür değişiklikleri gibi yapısal değişiklikler de dahil olmak üzere, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine kadar geçen tüm aşamalarda hizmet veriyoruz.

Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektörün gerekleri ile ticari ve hukuki risklerini dikkate alarak, günlük işleyişleri içerisinde ortaya çıkan hukuki soru ve sorunlarının çözümünde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Müvekkillerimize, standart sözleşmeler yanında, ortak girişim, varlık alım, tedarik, kiralama, bayilik, dağıtım, lisans, lojistik, bilgi işlem, OEM, hizmet ve iş sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması, revizyonu, müzakeresi ve kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesine kadar her aşamada hukuki hizmet ve danışmanlık veriyoruz.